torsdag 15 november 2007

Dagens Arena, ett initiativ värt att uppmärksamma

Att den svenska journalistkåren skulle vara vänstervriden är en modern myt. Detta är påfallande tydligt om man granskar dagspressen: DN, Svenska Dagbladet och Sydsvenskan – alla är de borgerliga, inte minst på ledarsidorna. I ett försök att balansera den tydliga högerdominansen har Arenagruppen startat en egen ledarsida; Dagens Arena. ”I dagens pressmeddelande motiverade vi ledarsidan med en vilja att bryta den borgerliga dominansen över opinionsbildningen på landets ledarsidor. Den är ett demokratiskt problem, och det vill vi ändra på”, skriver Per Wirten på sin blog.

Dagens ledare, Frihandelsdoktrinen behöver korrigeras, är skriven av Håkan A Bengtsson och handlar om hur Världsbanken verkar ha tänkt om i fråga om jordbrukets roll i fattigdomsbekämpning. ”Under många år bedrev banken en politik som var helt missriktad. Den uppmanade särskilt Afrikas regeringar att dra ner på statens satsningar inom jordbrukssektorn. Förhoppningen var att privata lösningar skulle uppstå i stället. Vilket ofta inte hände. Bönderna och jordbruket i dessa länder fick betala priset.” Varken nytt eller särskilt radikalt, men matnyttigare än det mesta i ledarväg.

För mig, som tröttnat på Norberg-hyllarna i Sydsvenskan, känns Dagens Arena som en frisk fläkt. Jag tycker det är modligt att starta en ledarsida online, och jag hoppas att satsningen håller: dvs att den får tillräckligt med uppmärksamhet för att kunna utgöra den motvikt den vill vara. Jag kommer i alla fall att läsa.

Inga kommentarer: