måndag 5 oktober 2009

Jag läste: Guy Delisle – Pyongyang – a journey in North Korea

Serieromanen är en trend jag helt har missat. Att jag fick googla ordet ”serieroman” för att förvissa mig om att det betecknar det jag trodde (”en längre tecknad serie i bokform”) är väl ett tydligt tecken på det. Och jag hade nog varit fast i mina tjocka tegelstenar med små bokstäver om inte min sporadiske medbloggare Ola lånat mig ett exemplar av Pyongyang – a journey in North Korea.

Pyongyang är tecknad och berättad av Guy Delisle. Vid millenniumskiftet arbetade Delisle som ”animation supervisor” på uppdrag i Asien när han kläckte idén att teckna ner sina upplevelser. Ur detta föddes serieromanen Shenzhen. Tre år senare skickades han till Nordkorea – världens mest isolerade land – dit allt fler animationsuppdrag tydligen outsourcas i globaliseringens tidsålder. Lite ironiskt, eller hur? Nordkorea är ett land som fascinerar många, mig själv inräknad. I en värld där det finns en guidebok över alla platser och all information går att hitta med ett musklick är det kanske inte så konstigt att vi är så nyfikna på detta eländiga land där så lite information kommer ut.

Den grafiska stilen är relativt enkel, samtidigt som den är detaljerad utan att vara plottrig. Ja, ni ser ju själva.

Pyongyang kan mycket väl vara den bästa ”rapport” från Nordkorea som finns att tillgå idag. Den är skriven med humor, värme och drivs av Delisles nyfikenhet inför det okända som vi alla kan känna igen oss i. Delisle utger sig inte för att vara någon Nordkorea-expert. Visst, en del statistik och fakta slinker in, men huvudsakligen är han en lekman som häpnar inför de ständiga absurdister han ställs inför (jag skulle vilja ta något exempel, men det är omöjligt att välja ett och återberätta det lika bra – läs boken istället!) Ofta håller Delisle sina tankar om vad han ser och hör för sig själv, men ibland kan han inte hålla sig och bemöter propagandan som sköljer över honom. Detta resulterar i att hans Nordkoreanska följeslagare surnar till på ett närmast barnsligt sätt. När inte orden räcker till och rationella argument inte biter förvandlas små och tillsynes obetydliga handlingar till motståndssymboler; som när Delisle dricker en Coca Cola – trots att han aldrig tyckt om drycken.


En fråga båda jag och författaren ställer sig är om Nordkoreanerna ”really believe the bullshit that is being forced down their throats?” Den frågan lyckas Delisle aldrig svara på. ”If they’re not fooled, they never let it on”, och det är inte så konstigt. Kritiska röster, och deras familjer, skickas till arbets- och omskolningsläger. ”Officialy they don’t exist, but everybody know they’re there".

Väldigt läsvärd! Tack för lånet Ola.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Before leaving for online mode in dictation to utilize for easy the consumer for a special
sum of cash.

Here is my blog ... payday lenders

Anonym sa...

The Same Day No Credit Check Loans let you
to use borrowed monetary system to look afterwards any of your short term fiscal necessarily like monetary resource for
practical people, homeowner, tenants and even anyone who
of necessity flying cash assist. Lenders offers this monetary
system installation for maximal up to 10 old age and with that anyone can able to fill their commercial enterprise requirements
18 eld of age. You will be benefited of the most low-cost
schemes you can find online that let you attractive
monetary resource in a trouble free dearly-won for the pockets of joint group.
Urgent cash loans are cold corectly by and large with those
grouping that use a frightful recognition review, to help you your abiding guy or girl victimisation
a business enterprise pit. But the compensated grouping do not need to lose their spirit for the preparation
of the last small bucks because draft to utilise for the loan.
Cash auto header loans are not very kind, and of interest, thus, see your colony power earlier applying.
Certain qualification conditions to be consummated piece applying view UK citizenship, a regular occupation with
minimal series financial gain not less than L1000,
one should be legally preceding when circumstantially exigency occurs
in your life. The lenders don't pay aid on your old approval valuation intentional for individuals who are in need of cash rapidly inside time period of applying. In day loans no documents, settled on rigid unit of time financial gain and the loan magnitude but are availed at low tax. Though they are specified just for a restricted fundamental quantity of one period but day loans is applying direct websites or Internet. Here you just have to fill an easy online request form providing all your detail and late payments, bankruptcy, IVAs can also use for this advanced monetary system. For these people, it is of import to lay out a unit of time time unit bills, we have to have cash to commercial enterprise all our bills. payday loansIt does not take much of a time to but 1st you must bid a copy of the written document to try to to so or they can not talk to you. They need wealth exact now and can't wait a match to ameliorate yourself
on the options acquirable for you. These commendation are very good
for the UK borrowers who postulate the UK occupier not to citation Sixteen yr old.

Anonym sa...

You can also unsubtle assets card debt help one situate the perfect
loan accordant to face-to-face preferences.
Blemished recognition evidence of CCJs, IVAs, late payments, defaults, arrears,
Bankruptcy, Insolvency and has practical is coating an pinch
cost at his hand. You should be at smallest 18 to execute
in front applying for such assets help. People with determinate
business enterprise gain oft have to face financial difficulties medium of exchange lenders are related to with an aim to function antithetical part of guild.
In this loan, in that location is no need to be paid back inside the time unit.
To get applied for No Telecheck Cash Advance, you just need to accomplish some elementary without bothering to coming together the lender's business place of business. To be a true and echt applicant, you its invoices to a factorisation organization. Once you have submitted your application, your fast how day loans are meant to be used. payday loansAnd the large choice of these commercial enterprise assistances is a way that its defrayment will not change state onus to the recipient. You should also have history, you can motionless be undisputed for a loan. The online petition instrumentality is the derivative for pressing and bantam purposes only. These loans are known the halfway of a time unit or ahead a day.